۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

دیوان شاعران ایرانی

حافظ///خیام///سعدی///فردوسی///مولوی///نظامی///پروین اعتصامی///عطار///سنایی///وحشی///رودکی///ناصرخسرو///منوچهری///فرخی///خاقانی ///مسعود سعد ///انوری ///اوحدی///خواجوی کرمانی///عراقی///صائب تبریزی///شبستری///جامی///هاتف اصفهانی///ابوسعید ابوالخیر///بهار///باباطاهر محتشم ///شیخ بهایی ///سیف فرغانی ///فروغی ///عبید
زاکانی ///
امیرخسرو ///شهریار ///جبلی ///اسعد گرگانی ///فیض کاشانی ///سلمان رهی ///اقبال ///بیدل ///قاآنی ///کسایی ///عرفی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر