۱۳۹۲ بهمن ۲۷, یکشنبه

ایرانیان چینی و چینیان ایرانی تبار در چین!
ا کشته‌شدنِ عمر به دست یکی از اسیران به‌بردگی‌گرفته‌شدهٔ ایرانی به نام پیروز، وقفه‌ای چندساله در فتوحات اعراب پدید آمد. سرانجام پارس به سال ۶۵۰ میلادی گشوده شد. یزدگرد که نتوانسته بود کاری از پیش برد به ولایت شرقی‌تر خراسان گریخت. مرزبان مرو حضور یزدگرد را گرامی نداشت و در صدد جانش بر آمد. یزدگرد متواری شد. عاقبت، چنان که در تاریخ معروف است پادشاه درماندهٔ ساسانی، به‌نشناس، بر دست آسیابانی در مرو کشته شد؛ به سال ۶۵۱ میلادی.[۱۱] کشته شدن یزدگرد به معنی سقوط کامل ساسانیان بود.[۵۰]
فتوحات اعراب به سمت شرق ادامه یافت. ولایت‌های شرقی ایران شامل سیستان و خراسان هم سقوط کردند. با این حال نواحی غربی طبرستان و نیز کل ولایت گیلان تا یکی دو سده تحت سلطه اعراب در نیامد و افرادی از اشراف ایران در آنجا حکومت می‌کردند. باقی‌ماندهٔ خاندان یزدگرد به چین گریختند. امپراطور چین مر ایشان را گرامی داشت و دولت در تبعید را به رسمیت شناخت. کوشش‌های پسران یزدگرد در بازپس‌گیری ملکِ پدری راه به جایی نبرد. جملگی در چین ماندگار شدند، آتشکده‌ها بر آوردند و عاقبت در غربت بمردند. گورهای شماری از ایشان و دیگر ایرانیانی که مهاجرت کرده بودند امروز در چین باقی‌است.[۵۱]
در پایان دوره ساسانیان به دلیل همرزی ایران با چین تعداد زیادی از شاهزادگان و مردم به چین پناهنده شدند. امپراطور چین مقدم آنها را گرامی داشت و دولت موقتشان را برسمیت شناخت. ایرانیان در چین ماندند و دیگر باز نگشتند و امروز پس از چهارده قرن رد پپایشان در چین و تبارشان پیداست.
با آرامش به آواز فارسی گوش دهید
مردمانی با تبار ایرانی در سینچیانگ چین که مرز فرمانروائی ساسانیان در سده 450
میلادی که با گویش برگرفته از اوستا کتاب گران سنگ زردشتیان و پس از ان در زمان
فرمانروایان ختن آداب و جشن های خود را زنده نگه داشته اند.ترانه را به یاد میهن و با
واژه وطن می خوانند. مختتصری از تاریخچه مردمان ایرانی تبار کپی از ویکیپدیا را در زیر بخوانید
****
Please listen carefully to the song, you won't believed it!

Iranian People Of China (中国的伊朗人)

Western Part of Xinjiang was within Sassanid Empires borders, around 450 A.D. and the inhabitants of these regions were referred to as "Cina-deva-gotra" (from Sanskrit). The name literally means "descendant of Han and the sun-god"
The Tokharians (Yuezhi) and The Saka (Scythians) were the first group of People who settled Tarim-Basin. They were both indo-european people.

We know of the language of the Saka via the kingdoms of Khotan and Tumxuk in what is now Xinjiang, China. The language and dialects are classified as a part of the Middle Iranian family of languages.Other languages in this group are Khwarezmian(Chorasmian), Sogdian and Bactrian. Originally, these languages would have all derived from the language of the Zoroastrian scriptures, the Avesta. According to Litvinsky and Vorobyova-Desyatovskaya, both the Saka dialects share features with modern Wakhi and Pashto. Many Prakrit terms were borrowed from Khotanese into the Tocharian languages. The Sakan language is also known as Khotanese. Khotanese itself is linguistically divided into old and new Khotanese. The Tochrians and the Khotanese Saka would eventually mix and become one group. This happend due to the successive invasions by Turko Monglo groups such as Xiongnu, Uyghur, Kyrgyz. These Tukic Nations absorbed and integrated much of the original Iranic people of Xinjiang.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر